Städer och Byar i Världen

DB-City är en informationskälla över alla länder, städer och byar över hela världen. Här finner du alla data, städernas yta och befolkning men även klimat, geografisk placering, bilder och annan information
Du finner även all statistik och informatio

Flaggor från länder

Internationell organisation